Echolokácia ako inšpirácia pre Rezidencie na Bielej Púti

Architektúra nám dáva možnosť pozerať sa na svet inými očami a vidieť nevidené. Vďaka nej prebúdzam v ľuďoch fantáziu a chuť objavovať krásu vo veciach, v ktorých ju možno nehľadali a ani si to neuvedomovali.

Súčasťou Demänovskej doliny, ako aj celého Liptova je množstvo jaskýň. Ja mám najradšej Demänovskú ľadovú jaskyňu. Demänovská ľadová jaskyňa predstavuje severnú časť svetoznámych Demänovských jaskýň. Dĺžka zmeraných častí jaskyne je 2 445 m s výškovým rozdielom 57. Pozoruhodná je výskytom trvalej ľadovej výplne, bizarnými a mohutnými tvarmi podzemných priestorov a vzácnou jaskynnou faunou. 


Bat

Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj netopier. Doteraz sa v jaskyni zistilo 9 druhov netopierov.  Najznámejší sú netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier fúzatý (Myotis mystacinus), ucháč sivý (Plecotus austriacus), večernica severská (Eptesicus nilssoni), uchaňa čierna (Barbastella barbastella) a netopier Blythov (Myotis blythii).

Drawing

Veľa ľudí nemá dobrý pocit pri pohľade na tohto tvora. A práve preto ma pri netopierovi zaujimala jeho skrytá krása… Ako pretvoriť emóciu strachu, odmietania a odporu, na emóciu jemnosti, nežnosti, zraniteľnosti na zároveň sebavedomia a dominancie vo svojom teritóriu… Snažil som sa pretaviť jeho časť, detail z neho do architektúry, aby som ľuďom priblížil tú krásu, ktorú vidím ja. Hľadal som detail na tomto zaujímavom tvorovi, ktorý by som zhmotnil prostredníctvom architektúry. Inšpiráciou sa mi pri návrhu ,,Rezidencii na Bielej Púti ,, stali jeho ušnice a echolokácia, vďaka ktorej sa orientuje v tme.

Ušnice sú rozdielne dlhé, u niektorých druhov veľmi dlhé, napríklad u ucháča i ucháňa. Pre netopiere okrem kaloňoblížnych je charakteristická echolokácia, čiže sa v tme orientujú pomocou odrazu nimi vyslaných vysokofrekvenčných zvukov. Zvuky (tzv. kliky) vznikajú v hrtane, vysielajú sa cez nos alebo ústa a sú usmerňované alebo zameriavané nosovým listom (ak je prítomný). Ozvenu zvuku zachytia uši. Vzdialenosť predmetu určujú podľa času návratu zvuku. (uviesť zdroj)

Komplex “Rezidencii na Bielej Púti” tvorí súbor šiestich apartmánových domov ( batmanov ) a siedmich polyfunkčných objektov. Apartmánové domy majú zhodne šesť nadzemných a jedno podzemné podlažie. V každom z nich je umiestnených šesť apartmánov. Medzi apartmánmi je navrhnutá promenáda so 7 barmi a reštauráciami, ktorá dopĺňa rekreáciu a nočný život návštevníkov. 

“Keď robím návrh pre viac ľudí, hľadám spoločného menovateľa, ktorým ich dokážem spojiť / prepojiť a s ktorym sa dokážu stotožniť. Takto vytvorenemu priestoru davam svoju jedinecnost a charakter ktorý ľudia vnímajú cez emócie čo v nich vyvoláva vytvára…”

Photo: batslife.eu

Objav viac