umenie línie

- jeden život, jedna línia - 

Byť jedinečným je prirodzené, preto každý z nás má svoje sny a túžby. Sme tu na to, aby sme ich napĺňali a prežili tento život naplno. Druhý deň neexistuje, vždy je práve tento. Od detstva sa nás všetci okolo snažia vložiť do existujúcich vzorcov a zaradiť do zdedených funkčných šablón života. Odpútajte sa od konformity, zažitých sterotypov a vychutnajte si život naplno... Nájdite svoju podstatu, svoju líniu. Slobodnú líniu, ktorá bude ako váš život.

Image

umenie línie

- jeden život, jedna línia - 

Byť jedinečným je prirodzené, preto každý z nás má svoje sny a túžby. Sme tu na to, aby sme ich napĺňali a prežili tento život naplno. Druhý deň neexistuje, vždy je len jeden, práve tento.. Od detstva sa nás všetci okolo snažia vložiť do existujúcich vzorcov a zaradiť do zdedených funkčných šablón života. Odpútajte sa od konformity, zažitých sterotypov a vychutnajte si život naplno... Nájdite svoju podstatu, svoju líniu. Slobodnú líniu, ktorá bude ako váš život.

Image

filozofia

Od "línii k forme" je pretváranie emócie na priestor. Oslobodil som ho od dôležitosti pravého uhla a dal mu voľnosť akú cítite v prírode. Takto z jedinečnej čistej línie vytváram priestor, ktorý vás akceptuje takých akí ste.  Priestor, ktorý svojou ľahkosťou a elenganciou umožní vašim zmyslom slobodne naplniť sny.

Image

filozofia

Od "línii k forme" je pretváranie emócie na priestor. Oslobodil som ho od dôležitosti pravého uhla a dal mu voľnosť akú cítite v prírode. Takto z jedinečnej čistej línie vytváram priestor, ktorý vás akceptuje takých akí ste.  Priestor, ktorý svojou ľahkosťou a elenganciou umožní vašim zmyslom slobodne naplniť sny.

Image


“Od línií k forme je pretvorenie
emócie na priestor.”

Emócia => Priestor
Línia – (Tvar)- Forma – (Tvar) – Línia

 1. Všetko má svoju emóciu. Či je to hmotné alebo nehmotné, živé alebo neživé.
 2. Každá emócia má svoj priestor. Vnútorný a vonkajší. Vonkajší priestor je ten, ktorý na nás pôsobí
  a cez ktorý emóciu zažívame / vnímame. Vnútorný je ten, ktorý pôsobí na emóciu samotnú a určuje jej veľkosť/ intenzitu
 3. Emócia je vibrujúca dynamická línia plná energie meniaca svoj tvar na formu.
 4. Emócia sa skladá z viacerých línií. Jedna je hlavná línia, ostatné sú vedľajšie / doplnkové Každá línia má svoj obsah.
 5. Hlavná línia je kostrou emócie, určuje priebeh a intenzitu deja. Vedľajšie línie sú doplnkové a vytvárajú ,,prechody,,.
 6. Vedľajšie línie sa vedia pretvoriť do plochy / tvaru, ale nie do samotnej formy. Sú podporné.
 7. Obsah línie sú jej vnútorné vlastnosti, ktoré vnímame navonok ako jej materio a tie prenáša na formu
  (farebnosť, štruktúra, textúra, faktúra a iné )
 8. Vyvrcholením emócie je prerod na formu a jej opätovné vrátenie do línie.
 9. Forma ako vrchol emócie nám vymedzuje priestor vnímania.
 10. Každá emócia má svoj priebeh, svoj začiatok a svoj koniec.
 11. Každá emócia je jedinečná, a preto vytvára jedinečný priestor.
Image

Láska
2019, pastel a grafitová tuha, 50x40cm

Image

Zmierenie
2019, pastel a grafitová tuha, 50x40cm

Image

Melanchólia
2019, pastel a grafitová tuha, 50x40cm

Image

Obvinenie
2019, pastel a grafitová tuha, 50x40cm

Image

Hádka
2019, pastel a grafitová tuha, 50x40cm

Image

Vina
2019, pastel a grafitová tuha, 50x40cm