"Od línií k forme je pretvorenie emócie na priestor."

-Jan Revaj-

Emócia => Priestor

Línia - (Tvar)- Forma - (Tvar) - Línia

 1. Všetko má svoju emóciu. Či je to hmotné alebo nehmotné, živé alebo neživé.
 2. Každá emócia má svoj priestor. Vnútorný a vonkajší.
  • vonkajší priestor je ten, ktorý na nás pôsobí a cez ktorý emóciu zažívame / vnímame
  • vnútorný je ten, ktorý pôsobí na emóciu samotnú a určuje jej veľkosť/ intenzitu
 3. Emócia je vibrujúca dynamická línia plná energie meniaca svoj tvar na formu.
 4. Emócia sa skladá z viacerých línií. Jedna je hlavná línia, ostatné sú vedľajšie / doplnkové
  Každá línia má svoj obsah.
 5. Hlavná línia je kostrou emócie, určuje priebeh a intenzitu deja. Vedľajšie línie sú doplnkové a vytvárajú ,,prechody,,.
 6. Vedľajšie línie sa vedia pretvoriť do plochy / tvaru, ale nie do samotnej formy. Sú podporné.
 7. Obsah línie sú jej vnútorné vlastnosti, ktoré vnímame navonok ako jej materio a tie prenáša na formu (farebnosť, štruktúra, textúra, faktúra a iné )
 8. Vyvrcholením emócie je prerod na formu a jej opätovné vrátenie do línie.
 9. Forma ako vrchol emócie nám vymedzuje priestor vnímania.
 10. Každá emócia má svoj priebeh, svoj začiatok a svoj koniec.
 11. Každá emócia je jedinečná, a preto vytvára jedinečný priestor.

Love

Harmony of love

Melancholy

Modern art

Reconciliation

Perfect line

Accusation

Modern art

Guilt

Modern art

Hassle

Modern art