NADČASOVÁ KRáSA

- zážitok a radosť z bývania - 

Filozofia

Vnútorná pohoda závisí od ľudí, ktorými sa obklopujete a od priestoru, v ktorom žijete. Ľudí pre Vás vybrať nemôžem, ale môžem pre vás vytvoriť jedinečný priestor, ktorého krása vás naplní radosťou. Odtiaľ budete čerpať energie pre Vás ďalší deň…

Image

NADČASOVÁ KRáSA

- zážitok a radosť z bývania - 

Filozofia

Vnútorná pohoda závisí od ľudí, ktorými sa obklopujete a od priestoru, v ktorom žijete. Ľudí pre Vás vybrať nemôžem, ale môžem pre vás vytvoriť jedinečný priestor, ktorého krása vás naplní radosťou. Odtiaľ budete čerpať energie pre Vás ďalší deň…

Image

Vízia

Vášeň pre krásu, laska k umeniu a neopísateľná túžba tvoriť, ktorú s radosťou zdieľam, ma každý deň vedie vytvárať najkrajšie vily na svete. Jemné, elegantné, nadherné, plné energie a silné zároveň, také aké sú moje línie.

Image

vízia

Vášeň pre krásu, laska k umeniu a neopísateľná túžba tvoriť, ktorú s radosťou zdieľam, ma každý deň vedie vytvárať najkrajšie vily na svete. Jemné, elegantné, nadherné, plné energie a silné zároveň, také aké sú moje línie.

Image

Kolekcia white gem vo svete

Stále sa niekam a za niečím ponáhľame. Už keď dosiahneme tú pomyselnú métu, utekáme ku ďalšej bez toho, aby sme si vychutnali radosť z toho, čo sme dokázali. Zastavme sa trochu a odmeňme sami seba. Potešme sa a urobme si radosť, vychutnajme si život.

Šperk je pre mňa niečo, čo si dám na seba navyše. Stotožím sa s ním a stane sa mojou súčasťou. Preto je vila určitým druhom odmeny a sebauspokojenia. Veď, čo je na konci každého dňa najdôležitejšie? Cítiť sa dobre. Moja vila by Vám mala dávať tento pocit a vytvárať vo vás radosť. Či ste mali v práci ľahký alebo ťažký deň, vždy by ste sa mali tešiť domov. Preto je pre mňa vila šperk , ktorým chcem ozdobiť celý svet a tým ho urobil pre všetkých krajším.

Image

Kolekcia white gem vo svete

Stále sa niekam a za niečím ponáhľame. Už keď dosiahneme tú pomyselnú métu, utekáme ku ďalšej bez toho, aby sme si vychutnali radosť z toho, čo sme dokázali. Zastavme sa trochu a odmeňme sami seba. Potešme sa a urobme si radosť, vychutnajme si život.

Image

Šperk je pre mňa niečo, čo si dám na seba navyše. Stotožím sa s ním a stane sa mojou súčasťou. Preto je vila určitým druhom odmeny a sebauspokojenia. Veď, čo je na konci každého dňa najdôležitejšie? Cítiť sa dobre. Moja vila by Vám mala dávať tento pocit a vytvárať vo vás radosť. Či ste mali v práci ľahký alebo ťažký deň, vždy by ste sa mali tešiť domov. Preto je pre mňa vila šperk , ktorým chcem ozdobiť celý svet a tým ho urobil pre všetkých krajším.


“Nadčasová krása je v čistej podstate línie.”

Image


“Nadčasová krása je v čistej podstate línie.”

Image

jedinečné umenie

- koncept, línia, priestor - 

OD LíNII K FORME

Ľahké vznášajúce sa línie vo vzduchu, ako šatka vo vetre, ako ženské šaty pri tanci. Sú také presné, definovateľné ale prchavé. Je úžasné zachytiť ten potenciál línie v momente, keď sa túži stať  niečím. Flexibilná meniaca sa kontúra v čase, pohyb a jej poslanie zachytené tvarom a hrúbkou, celé príbehy zhrnuté do línii, ktoré vedia rozprávať sami o sebe bez toho, aby museli “rámovať” reálne existujúce, videné, poznané. Tieto línie vytvárajú emócie. Medzi nimi vzniká priestor naplnený touto energiou plný ľahkosti, voľnosti, každý človek vie v tom priestore cítit a napĺňať svoje túžby, potreby, projektovať obraz svojho vnútorného “ja”. Takéto vily chcem stavať, hranicu medzi vnútorným a vonkajším svetom…

Image

jedinečné umenie

- koncept, línia, priestor - 

OD LíNII K FORME

Ľahké vznášajúce sa línie vo vzduchu, ako šatka vo vetre, ako ženské šaty pri tanci. Sú také presné, definovateľné ale prchavé. Je úžasné zachytiť ten potenciál línie v momente, keď sa túži stať  niečím. Flexibilná meniaca sa kontúra v čase, pohyb a jej poslanie zachytené tvarom a hrúbkou, celé príbehy zhrnuté do línii, ktoré vedia rozprávať sami o sebe bez toho, aby museli “rámovať” reálne existujúce, videné, poznané. Tieto línie vytvárajú emócie. Medzi nimi vzniká priestor naplnený touto energiou plný ľahkosti, voľnosti, každý človek vie v tom priestore cítit a napĺňať svoje túžby, potreby, projektovať obraz svojho vnútorného “ja”. Takéto vily chcem stavať, hranicu medzi vnútorným a vonkajším svetom…

Image


"jedna línia, jeden život."

Image


"jedna línia, jeden život."

Image

Vkladanie znakov do krajiny

Okolie, ktoré vnímame je kompozícia abstraktných znakov (napr. strom/kužel) v priestore. Priroda si vytvára vlastné znaky a kompozícia týchto znakov vytvára v nás pocity. Tieto pocity sú v každom z nás iné. Verím, že byť jedinečným je prirodzené. Preto používam svoje zmyslové vnímanie a empatiu ako základný nástroj na vytvorenie nového znaku “VILY”. Tento znak vkladám do krajiny a tým rozvíjam jej prirodzenú kompozíciu. Metamorfóza znaku a existujúceho priestoru prirodzene vytvárajú novú emocionálnu scénu...

Moje znaky (objekty) zachytávajú pohyb vloženej energie a následný rast do samotnej formy, ktorým zanechávame s klientom našu stopu pre ďalšie generácie... 

Dôležité je uvedomiť si pominuteľnosť a možnosť tu niečo veľké zanechať…

Image

Vkladanie znakov do krajiny

Okolie, ktoré vnímame je kompozícia abstraktných znakov ( napr. strom / kužel ) v priestore. Priroda si vytvára vlastné znaky a kompozícia týchto znakov vytvára v nás pocity. Tieto pocity sú v každom z nás iné. Verím, že byť jedinečným je prirodzené. Preto používam svoje zmyslové vnímanie a empatiu ako základný nástroj na vytvorenie nového znaku “VILY”.Tento znak vkladám do krajiny a tým rozvíjam jej prirodzenú kompozíciu. Metamorfóza znaku a existujúceho priestoru prirodzene vytvárajú novú emocionálnu scénu...

Moje znaky ( objekty ) zachytávajú pohyb vloženej energie a následný rast do samotnej formy, ktorým zanechávame s klientom našu stopu pre ďalšie generácie... 

Dôležité je uvedomiť si pominuteľnosť a možnosť tu niečo veľké zanechať…

Image

Remeslo

- materiál, detail, realizácia - 

handmade dizajn

Každá moja línia, má rovnakú energiu a kvalitu či je to v kresbe alebo vo výslednej forme (vile). Je prepracovaná ako šperk, ktorý má “hodinársky” detail. 

Image

remeslo

- materiál, detail, realizácia - 

handmade dizajn

Každá moja línia, má rovnakú energiu a kvalitu či je to v kresbe alebo vo výslednej forme (vile). Je prepracovaná ako šperk, ktorý má “hodinársky” detail. 

Image

Čistá dokonalosť

Perfekcionizmus a precíznosť z malej mierky papieru sa tak prenáša do veľkej mierky stavby. Formu vnímam ako celok, preto tu neexistuje pohľad na objekt predný, bočný, zadný. Žiadny “druhý pohľad” neexistuje vždy existuje len jeden, jediný. Lebo prioritou je čistá dokonalosť, nič iné.

Image

Čistá dokonalosť

Perfekcionizmus a precíznosť z malej mierky papieru sa tak prenáša do veľkej mierky stavby. Formu vnímam ako celok, preto tu neexistuje pohľad na objekt predný, bočný, zadný. Žiadny “druhý pohľad” neexistuje vždy existuje len jeden jediný. Lebo prioritou je čistá dokonalosť, nič iné.

Image

Materiál & detail & emócia

Interiér a exteriér tvoria jeden dokonalý celok. Samotný výber materiálov podporuje celkovú emóciu a je jej súčasťou. Preto má každý detail svoju "dokonalosť" či už v návrhu alebo samotnom spracovaní. Vždy vychádzame z jedinečných vlastností každého materiálu, ktoré podporujeme a tým mu dávame vyniknúť. Výsledkom je čistá prirodzená krása v každom detaile, ktorá vytvára celkovú harmóniu.

Image

Materiál & detail & emócia

Interiér a exteriér tvoria jeden dokonalý celok. Samotný výber materiálov podporuje celkovú emóciu a je jej súčasťou. Preto má každý detail svoju "dokonalosť" či už v návrhu alebo samotnom spracovaní. Vždy vychádzame z jedinečných vlastností každého materiálu, ktoré podporujeme a tým mu dávame vyniknúť. Výsledkom je čistá prirodzená krása v každom detaile, ktorá vytvára celkovú harmóniu.

Image


“nová dimenzia pohodlia.”

Image


“nová dimenzia pohodlia.”

Image

Spracovanie na mieru & komplexnosť & kvalita

S našimi klientmi sme počas celej cesty napĺňania ich sna. Prevedieme ich nespočetnými rozhodnutiami, ktoré treba urobiť v priebehu prípravného procesu, financovania, koncepcie a plánovania až po finálnu stavbu. Pomáhame už pri samotnom výbere pozemku, pretože cieľom je spokojnosť klienta a jeho minimálne zaťaženie pri samotnej realizácii. Zastupujeme klienta vo všetkých potrebných úkonoch a zabezpečujeme komplexný proces ,,design - build,, v ktorom poskytujeme od samotného návrhu aj realizáciu diela.

Image

Spracovanie na mieru & komplexnosť & kvalita

S našimi klientmi sme počas celej cesty napĺňania ich sna. Prevedieme ich nespočetnými rozhodnutiami, ktoré treba urobiť v priebehu prípravného procesu, financovania, koncepcie a plánovania až po finálnu stavbu. Pomáhame už pri samotnom výbere pozemku, pretože cieľom je spokojnosť klienta a jeho minimálne zaťaženie pri samotnej realizácii. Zastupujeme klienta vo všetkých potrebných úkonoch a zabezpečujeme komplexný proces ,,design - build,, v ktorom poskytujeme od samotného návrhu aj realizáciu diela.

Image