„MOJÍM POSLANÍM JE VYTVÁRAŤ PRIESTORY S EMÓCIOU“

swisslife select slovensko

CHARAKTERISTIKA TVORBY: ARCHITEKTÚRA A MAĽBA

RÁDIO REGINA STRED

VÝSTAVA „OD LÍNIE K FORME“

RÁDIO DEVÍN