Plávam s oblakmi

SKY

Plávam s oblakmi

SKY

"Pozerám do diaľky.

Pozorujem oblaky plavájuce nad mestom
a mám pocit, že sa ich môžem dotýkať.
 
O chvíľu sa vymenia za blikajúce svetlá,
no ja stále stojím a len sa pozerám.
 
Užívam si to miesto v prvom rade.
Všetko prechádza okolo mňa
akoby som toho ani nebol súčasťou.
 
Cítim tú ľahkosť a pokoj,
ktorá ma napĺňa."
"Pozerám do diaľky.

Pozorujem oblaky plavájuce nad mestom
a mám pocit, že sa ich môžem dotýkať.
 
O chvíľu sa vymenia za blikajúce svetlá,
no ja stále stojím a len sa pozerám.
 
Užívam si to miesto v prvom rade.
Všetko prechádza okolo mňa
akoby som toho ani nebol súčasťou.
 
Cítim tú ľahkosť a pokoj,
ktorá ma napĺňa."
Pozemok (m2)                      Úžitková plocha (m2)

1 000          430        

Pozemok (m2)                             Úžitková plocha (m2)

1 000              430        

Image

od LÍNII

Prirodzený výber nasleduje inštinkt.
Deň nikdy nekončí, vždy len začína.
Je nekonečný ako oto miesto.
Lebo ja som jeho súčasťou…
Navždy.

Image

k FORME

Viem, čo chcem, viem kto som.
Je len jediná možnosť
a tou je dokonalý tvar.

Image

"Každý deň tu prináša nový zážitok."

od LÍNII

Prirodzený výber nasleduje inštinkt.
Deň nikdy nekončí, vždy len začína.
Je nekonečný ako toto miesto.
Lebo ja som jeho súčasťou…
Navždy.

Image

k FORME

Viem, čo chcem, viem kto som.
Je len jediná možnosť
a tou je dokonalý tvar.

Image

"Každý deň tu prináša nový zážitok."

Image
Image
Image

"Dokonalosť si vychutnáš,
len ak je dokonalý každý detail."

"Dokonalosť si vychutnáš,
len ak je dokonalý každý detail."

Image
Image
Image
Image

"Kde končí obloha?
Tam, kde začína nebo."

"Dokonalosť si vychutnáš,
len ak je dokonalý každý detail."

Image